Pozivamo vas da uživate u prekrasnom orguljaškom koncertu Edmunda Borića Andlera koji će se održati u crkvi sv. Filipa i Jakova 08. rujna 2022. godine s početkom u 1915 sati.

Na programu su djela Johanna Sebastiana Bacha poput

Preludij i fuga u a-molu, BWV 543

Koralna predigra Alle Menschen mussen sterben, BWV 643

Koncert u C-duru, BWV 595, po J. E. P. von Sachsen-Weimar

Allegro

Koncert u C-duru, BWV 594 po A. Vivaldiju

Allegro-Recitativ-Adagio-Allegro

Fantazija i fuga u g-molu, BWV 542

By silvio