U vukovarskoj crkvi sv. Filipa i Jakova večeras je održan koncert VA Stretta, Dragana Trajera (orgulje) i Dino Heđi (violina). Na ovom odličnom bogatom koncertnom programu izvođena su djela M. Lešćana, A. Vidakovića V. Sunka, N. Eginskia, A. Guilmanta, M. Duprea, L. A. Lefebure-Welya, G. Pierluigia da Palestrina, M. Grancinia, I. M. Lukačića, J. S. Bacha, K. Jenkinsa, G. Puccinia, A. L. Webbera i R. Levlanda.

Slijeva na desno: Ivana Tuškan, Vedrana Rimac, Vesna Babić, Aleksandra Stočko, Dino Heđi, Irena Štimac Ogrić i Dragan Trajer (foto: Silvio Jergović)

By silvio